czwartek, 29 listopada 2012

simply.

nie jestem ze stali . mam słabości . mam wrażliwosc . mam skromnośc . mam nieśmiałośc . mam łzy .
mam serce . mam umysł . mam uczucia . mam samodzielnośc . mam lojalnosc . mam szacunek . mam umiar .
mam niezależnośc . mam zasady . mam rozsądek . mam optymizm . mam obiektywizm . mam poczucie winy .
mam sumienie . mam smutek . mam tolerancję . mam chęć poprawy . mam agresję . mam bezczelnosc .
mam troskę . mam pracowitośc . mam strach . mam cierpliwosc . mam czułośc . mam delikatnośc . mam dobroc .
mam własne zdanie . mam krytykę . mam punktualnośc . mam lenistwo . mam kłótliwośc . mam marudnośc .
mam nerwowośc . mam rozczarowanie . mam samodzielnośc . mam uprzejmośc . mam zazdrośc .
mam determinację . mam siłę walki . mam złośliwośc . mam miłośc .
brakuje mi tylko szczęścia, barkuje mi jego .

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz