poniedziałek, 20 sierpnia 2012

M.M."Wśród morza ewen­tual­ności: te­go, co pot­rzeb­ne, mniej pot­rzeb­ne i zby­teczne, te­go, co przy­jem­ne, a pożyteczne, te­go, co szkod­li­we, bar­dziej szkod­li­we, a sma­kowi­te, te­go, co opłacal­ne, bar­dziej opłacal­ne, a krzyw­dzące dru­giego człowieka, te­go, co praw­dzi­we, mniej praw­dzi­we, kłam­li­we, ale dające korzyści. Nie zgu­bić się w tym gąszczu ani nie roz­strzy­gać fałszy­wie. Nie zgu­bić się ani na chwilę, ani na miesiąc, ani na całe życie. Umieć wrócić, gdy się pobłądzi. Umieć od­kryć błąd, przyz­nać się do te­go, że się było nieu­czci­wym, bru­tal­nym, egois­tycznym, że się skrzyw­dziło dru­giego człowieka. Pot­rze­ba dru­giego człowieka , który po­może, os­trzeże, upom­ni w imię dob­ra, życzli­wości. Pot­rze­ba dru­giego człowieka, który ura­tuje od roz­paczy. Pot­rze­ba człowieka wier­ne­go, który nie zdradzi nie odej­dzie, nie opuści, nie zdarzy się czas próby, niepo­wodzeń, klęsk, ka­tas­trof życiowych, gdy wszys­cy się od­suną, potępią, za­pomną, który po­cie­szy, po­dep­rze, po­da rękę, poz­wo­li uwie­rzyć siebie, przy­niesie nadzieję i ra­dość." ~ Mieczysław Maliński

einahcok.

Tak dużo chcę Ci powiedzieć,wyszeptać. Godzinami patrzeć się w Twoje oczy. 
Przytulać, całować. mówić gdy potrzebne są słowa i milczeć razem gdy są zbędne.
Zadaję pytania. Naiwnie wierzę w bezinteresowność i za bardzo w ludzi.
Chodź ze mną na spacer, wpatrujmy się godzinami w gwiazdy i leżmy na 
środku ulicy.odetnijmy się od wszystkiego. Od problemów, odludzi. 
Od przeszłości i przyszłości, żyjmy tym co jest teraz.
Tęsknię. Bardzo. Mimo pomimo i wbrew temu, że przed chwilą  miałam Cię przy sobie.
 teraz jestem tu sama a Ty jakieś 150 km dalej. ale damy radę. to tylko dwa tygodnie. 
a potem znowu będziesz przy mnie. To, co prawdziwe nigdy nie przestanie istnieć!